Forside Co2 Klima

Hvad Er CO2 Neutral?

29/10/2021 13:23
Billede: canva.com

Når man er CO2 neutral, betyder det at man enten som person, virksomhed eller andet ikke udleder mere CO2 end man fjerner.

Med andre ord, betyder det at man ikke har en negativ effekt på klimaet i form af CO2 udledning, som bekendt har konsekvenser på vores planet.

Som virksomhed er dette især noget der kan pynte på omdømmet, da store dele af verdens CO2-udslip kommer fra verdens mange store produktionsvirksomheder.

Formår denne type virksomhed at gøre deres produktion CO2 neutral, eller endda endnu bedre, hvor de fjerne væsentlig mere CO2 end de udleder, vil planeten nyde stor gavn af dette.

Det kan eksempelvis gøres ved at omdanne produktionen til mere grønne tiltag, og fx installere solceller, bruge vindenergi eller andre grønne energikilder.

Derudover kan man også sørge for at man giver naturen mere end man tager, fx hvis man fælder træer til at fremstille møbler.

Nogle virksomheder er begyndt at plante store mængder træer, så de kan balancere det de tager, ved at give naturen en stor række træer tilbage.

Vi er langt fra CO2 neutral i verden endnu, men flere og flere tager de grønne tiltag til sig, så vi alle sammen kan nyde en fremtid med en planet i balance.

Det indhold du læser i teksten på netop denne artikel, er lavet med økonomisk support fra avxperten. avxperten forhandler blandt andet digitale fotorammer. Det gør hverken til eller fra, men det er information du bør vide.